Асо - КС ООД
„АСО-КС“ООД е основана през 2004 година. Дружеството разполага с високо квалифициран персонал. Дейността ни е съобразена с най–новите изисквания на нормативната база, уреждаща съответната стопанска дейност и всички изисквания от областта на одита, счетоводството , данъците и осигуряването. Стремим се да бъдем максимално гъвкави и да подхождаме индивидуално към всеки клиент. Имаме опит в счетоводното обслужване и одит на годишни финансови отчети на предприятия от различни сфери на стопанския живот – производство, строителство, търговия, реклама, ресторантьорство, консултантски и посреднически услуги и други. Осигуряваме сигурност и спокойствие на нашите клиенти, както и своевременна информация, която да улеснява управлението на бизнеса и вземането на решения. Защитаваме интересите на нашите клиенти и пестим времето им, защото знаем, че то е ценно за тях.